PARTNERZY

Fermat Science (Francja)

Stowarzyszenie Fermat Science ma na celu promowanie i popularyzację matematyki i nauk ścisłych, dziedzictwa i kultury poprzez postać i dzieło słynnego matematyka Pierre’a de Fermata. Poprzez swoje działania popularyzatorskie Fermat Science ma nadzieję przyczynić się do zachęcenia większej ilości młodych ludzi (zwłaszcza dziewcząt) do podjęcia kariery naukowej. Fermat Science opracowuje narzędzia dydaktyczne i wystawy oraz organizuje wydarzenia i warsztaty dla szkół i szerokiej publiczności. Dla każdego z opracowanych projektów rada naukowa zatwierdza narzędzia.

Firma Fermat Science rozwija się nieprzerwanie od kilku lat. Dzięki licznym partnerstwom, z biegiem lat zyskało rozgłos. Stowarzyszenie jest liderem w kilku projektach europejskich, w tym w projektach ERASMUS+ dotyczących edukacji pozaformalnej, matematyki i nauk ścisłych.

Fermat Science zajmuje się rozbudzeniem miejsca urodzenia Pierre’a de Fermata, znajdującego się w Beaumont-de-Lomagne w Tarn-et-Garonne.

W 2024 roku w domu, w którym urodził się Pierre de Fermat stowarzyszenie otworzy The Fermat Museum. Będzie ono poświęcone życiu i twórczości matematyka oraz dwóm przedmiotom, matematyce i informatyce. Pierwsza wystawa czasowa będzie dotyczyła sztucznej inteligencji.

Strona internetowa: www.fermat-science.com
Facebook: https://www.facebook.com/Fermat.Science
Instagram: https://www.instagram.com/fermat_science/

YuzuPulse (Francja)

YuzuPulse ma na celu wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w obszarach, w których narzędzia informatyczne nie zawsze są powszechnie przyjęte. Obszary te to gospodarka społeczna oraz edukacja. Założyciele YuzuPulse zauważyli, że osoby, które nie są ekspertami w dziedzinie informatyki, często czują się onieśmielone ilością dostępnych dziś narzędzi technologicznych. Z tego powodu wiele ciekawych zasobów jest wciąż niedocenianych i niewykorzystywanych w edukacji. Zespół YuzuPulse mocno wierzy, że istnieje potrzeba demokratyzacji technologii i uczynienia jej przyjaznej użytkownikowi, tak aby każdy, zwłaszcza pracujący w dziedzinach społecznych, mógł z nich korzystać.

YuzuPulse jest aktywnie współtworzy i projektuje programy edukacyjne z przedsiębiorcami społecznymi i specjalistami z dziedziny edukacji. Jej zespół ma duże doświadczenie w projektowaniu materiałów edukacyjnych. Dodatkowo wykorzystują gry i gamifikację (grywalizację) do tworzenia innowacyjnych narzędzi i metod. Dzięki temu mogą pracować nad tematami, które sięgają od STEM do języków obcych, umiejętności kluczowych i przedsiębiorczości.

Strona internetowa: http://www.yuzupulse.eu/en/
Facebook: YuzuPulse (facebook.com)

Logopsycom (Belgia)

Logopsycom jest centrum innowacji edukacyjnych, które tworzy i wykorzystuje alternatywne metody i narzędzia (cyfrowe lub nie), mają one towarzyszyć szkołom, ośrodkom dla weteranów, organizacjom edukacyjnym, młodzieży i rodzicom. Logopsycom początkowo powstała jako firma opiekuńcza specjalizująca się w zaburzeniach uczenia się wśród młodzieży, zwłaszcza w „Dys” (Dyspraksja, Dyspazja, Dysleksja, itp.), zwanych również Specyficznymi Trudnościami w Uczeniu się (SLD) i dlatego zawsze pracuje nad dostępnością treści.

Prowadzimy konsultacje projektowe dla szkół i centrów młodzieżowych w naszej okolicy, aby pomóc im w budowaniu dobrych projektów, które poprawiają jakość ich metod nauczania, otoczernia i ich „polityki integracyjnej”. Mamy doświadczenie w pracy nad ponad 30 projektami Erasmus+KA2.

Strona internetowa: www.logopsycom.com
Facebook: https://www.facebook.com/Logopsycom/ 

V Liceum w Agrinio (Grecja)

5 Liceum w Agrinio jest ogólną (nie zawodową) publiczną szkołą średnią, do której uczęszcza 260 uczniów a uczy w niej 30 nauczycieli. W szkole uczy się znaczna liczba uczniów o mniejszych możliwościach, takich jak Romowie, imigranci i uczniowie z obszarów rolniczych. Szkoła organizuje bezpłatne programy dla uczniów mieszkających w pobliżu szkoły, mają one na celu pomóc uczniom zdobyć kompetencje związane z ICT (teleinformatyka) i STEM. Nasze liceum prowadzi również różne projekty związane z robotyką, kulturą, środowiskiem i teatrem oraz uczestniczy w różnych działaniach edukacyjnych szkoły (sport, seminaria z zakresu pierwszej pomocy, działania doradcze itp.) Była to jedna z pierwszych szkół w Grecji, która otrzymała dofinansowanie od Google na naukę programowania.

Placówka jest również akredytowanym ośrodkiem szkolenia nauczycieli, realizującym różne seminaria wewnątrzszkolne i pozaszkolne dla nauczycieli różnych specjalności.

Facebook: https://www.facebook.com/5HighSchoolAgrinioGR/

Istituto Statale E. Montale (Włochy)

Liceum im. Eugenio Montale z Pontedery posiada trzy oddziały: lingwistyczny, ekonomiczny oraz nauk humanistycznych. Szkoła zwraca szczególną uwagę na uczniów o specjalnych potrzebach (z SEN, SLD, IEP i obcokrajowców), a zespół nauczycieli wspomagających i pedagogów specjalnych pracuje na rzecz integracji, organizując warsztaty twórcze i muzyczne. W ciągu ostatnich kilku lat ważną cechą Instytucji stała się jej współpraca z ważnymi instytucjami, takimi jak Uniwersytet w Edynburgu czy we Florencji. Ponadto szkoła realizuje liczne projekty i regularnie uczestniczy w konferencji EuroYouth.

W liceum uczy się ponad 1000 uczniów w wieku od 14 do 19 lat, a pracuje około 120 nauczycieli. W 2010 roku organizacja otrzymała znak nagrody w ramach ogólnopolskiego konkursu „Europa zmienia szkołę” sponsorowanego przez Dyrekcję Generalną Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Strona internetowa: https://www.liceomontale.eu/new/

Zespół Szkół nr 31 im. J. Kilińskiego (Polska)

Placówka składa się z Liceum Ogólnokształcącego, Technikum i Szkoły Zawodowej z klasami zawodowymi: jubilerską, optyczną i technikum reklamy. Mieści się w centrum Warszawy, na osiedlu Żoliborz, w pobliżu metra i stacji kolejowej dla podmiejskich miejscowości satelitarnych. Kształci uczniów z dwóch różnych światów: tych ze stolicy i spoza niej. To sprawia, że środowisko nauczania jest bardzo zróżnicowane – część uczniów ma doskonałe warunki do nauki, a część jest w gorszej sytuacji. Organizacja stara się przedstawić równe szanse wszystkim swoim uczniom poprzez wdrażanie innowacyjnych metod. Dzięki swoim staraniom o zapewnienie młodzieży wysokiej jakości edukacji została wyróżniona Certyfikatem Wars i Sawa jako Szkoła Wspierająca Uczniów Uzdolnionych.

Strona internetowa: www.zs31warszawa.edupage.org

Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

Kod projektu: 2022-1-FR01-KA220-SCH-000090275

Scroll to Top