ŹRÓDŁA

W ramach projektu zostaną opracowane wyniki dostępne w 5 językach partnerów (angielskim, francuskim, włoskim, greckim, polskim).

CEL: Naszym celem jest zwiększenie zainteresowania i motywacji do nauki matematyki wśród młodych uczniów poprzez wycieczki, wykorzystujące architekturę miasta do podkreślenia związków między naukami ścisłymi a życiem codziennym.

Założenia pedagogiczne

Jest to baza wiedzy, którą partnerzy projektu będą tworzyć przez cały czas jego trwanie. Zamierzonym rezultatem jest stworzenie metodologii i zasobów dla nauczycieli i rodzin.

Podczas realizacji projektu stworzymy 3 poradniki pedagogiczne:

Przewodnik ten będzie prezentował ogólne tematy, takie jak metody interdyscyplinarne i gamifikację w matematyce, dzieląc się dobrymi praktykami i już wdrożonymi przykładami.

2. Instrukcję tworzenia materiałów


Dokument ten będzie wyjaśniał krok po kroku, jak tworzyliśmy wycieczki. Celem jest umożliwienie nauczycielom i uczniom konceptualizacji i opracowania swoich pomysłów na wycieczki.

3. Przewodnik pedagogiczny dla wycieczek terenowych z matematyki

Przewodnik będzie zawierał wszystkie treści niezbędne do przeprowadzenia wycieczek.

Innowacyjne narzędzia do nauki

Aby zrealizować cel naszego projektu, chcielibyśmy podzielić się zbiorem praktycznych materiałów dydaktycznych. Zasoby te pomogą nauczycielom i edukatorom wprowadzić w życie ideę nauczania matematyki poprzez architekturę. Narzędzia te mają na celu zwiększenie zainteresowania uczniów STEM oraz uczynienie z uczniów aktywnych uczestników procesu uczenia się.

Naszym celem jest stworzenie następujących materiałów:

1. Wycieczki po miastach i miasteczkach europejskich

Każda wycieczka będzie zawierała jeden lub kilka tematów matematycznych i będzie zorganizowana wokół wybranych miejsc istotnych dla kultury europejskiej oraz zaprojektowana podobnie jak zwykłe wycieczki krajoznawcze.

2. E-Booki


Stworzymy 15 e-booków zawierających opowieści i informacje oparte na wybranych miejscach i matematycznych wycieczkach po nich.

3. Mapa Europy


Na mapie zostanie zaznaczonych 30 miejsc (miast, miasteczek i zabytków) o znaczeniu architektonicznym. Miejsca te będą powiązane z matematycznymi planszami wprowadzającymi.

Wszystkie narzędzia edukacyjne zostaną przetestowane i zatwierdzone przez nauczycieli i uczniów. Następnie udostępnimy te zasoby bezpłatnie każdemu, kto chce przyczynić się do poprawy wiedzy oraz umiejętności młodych ludzi w dziedzinie matematyki i STEM.

Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

Kod projektu: 2022-1-FR01-KA220-SCH-000090275

Scroll to Top