Matematyka nie jest przedmiotem kontemplacyjnym, lecz twórczym.

G.H. Hardy

KONTEKST I POTRZEBY

I. Zmierzenie się z przedmiotami STEM jest problematyczne dla wielu europejskich uczniów. Według badania PISA OECD (2018) 22,9% piętnastolatków osiąga słabe wyniki z matematyki, a 22,3% z nauk ścisłych. Co więcej, tylko cztery państwa członkowskie UE osiągnęły poziom odniesienia ET 2020, zgodnie z którym niedostateczne wyniki w obu dziedzinach wynoszą mniej niż 15%. Aby zwiększyć skuteczność procesu kształcenia, konieczne są zatem alternatywne metody nauczania.

II. Projekt VisithMath ma na celu zwiększenie zainteresowania matematyką wśród uczniów, zwłaszcza tych ze specyficznymi zaburzeniami uczenia się (SLD), poprzez powiązanie abstrakcyjnych pojęć z rzeczywistymi miejscami, które uczniowie mogą odwiedzić . W ten sposób podkreśla się praktyczny aspekt matematyki i pomaga radzić sobie z lękiem przed matematyką poprzez przedstawienie STEM jako normalnej części życia.

III. Projekt zapewni innowacyjne i spersonalizowane wsparcie w nauce, aby ułatwić radzenie sobie z trudnościami w nauce. Ma również na celu ułatwienie włączenia grup wrażliwych, najczęściej dotkniętych słabymi wynikami z matematyki – osób z zaburzeniami uczenia się i ze środowisk defaworyzowanych.

WYNIKI PROJEKTU

  • Poradniki wprowadzające metodę, a także instruujące uczniów i nauczycieli, jak tworzyć własne wycieczki.
  • Wzory wspierające tworzenie 18 wycieczek po europejskich miastach, miasteczkach i zabytkach.
  • Mapa 30. miejsc istotnych z punktu widzenia architektury w Europie powiązana z tablicami matematycznymi.
  • Wybierzemy 15 z tych 30. miejsc i stworzymy o nich opowiadania. Teksty zostaną wzbogacone o treści multimedialne i zaprezentowane w formie e-booków.

PARTNERZY PROJEKTU

Fermat Science
(Francja, Beaumont de Lomagne)

YuzuPulse
(Francja, Tourcoing)

SCS LogoPsyCom
(Belgia, Mons)

Zespół Szkół nr 31 im.J.Kilińskiego
(Polska, Warsaw)

5th High School of Agrinio
(Grecja, Agrinio)

Istituto Statale E. Montale
(Włochy, Pontedera)

Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

Kod projektu: 2022-1-FR01-KA220-SCH-000090275

Aby sprawdzić dokument dotyczący przetwarzania danych projektu: kliknij tutaj

Scroll to Top