Czym jest VisitMath

Czas trwania projektu: 01/12/22 – 31/05/2025

Znaczenie przedmiotów STEM jest niezaprzeczalne. Nauka, technika i inżynieria są wokół nas, więc trudno jest zrozumieć współczesny świat bez uczenia się ich. Jednak sondaże oraz badania (takie jak PISA OECD) pokazują, że wyniki w matematyce i naukach ścisłych nie są na poziomie akceptowalnym w większości krajów europejskich. Popularne metody i podejścia do nauczania nie są tak skuteczne, jak powinny być. Przedmioty, które obejmują liczenie, są postrzegane jako niezwykle trudne i abstrakcyjne. Chcemy zmienić ich wizerunek, podkreślając praktyczne aspekty oraz stosując indywidualne podejście do nauki.

 

 

Proponując wycieczki edukacyjne oraz cyfrowe przewodniki, VisitMath ma na celu skłonienie uczniów do innego myślenia o tym, jak matematyka może być wykorzystywana w codziennym życiu. Dzięki poznaniu architektury uczniowie dowiedzą się, że nauka jest kluczem do zrozumienia, jak skonstruowany jest świat. W ten sposób pojęcia matematyczne staną się dla nich mniej niezrozumiałe. Jest to istotne dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, którzy w większości  mają problemy z uczeniem się teorii naukowych bez dostrzegania ich praktycznych aspektów. Ukazanie przedmiotów ścisłych jako normalnej części otoczenia pomaga zwalczyć lęk przed matematyką. Jest to również okazja do połączenia STEM z kulturą i sztuką, czyli przedmiotami, które wielu postrzega jako ciekawsze i łatwiejsze do nauczenia. Dzięki temu możemy odwołać się do uczniów o wielorakich inteligencjach, pasjach i zainteresowaniach.

W ramach projektu przygotujemy wycieczki po europejskich miastach oraz przewodniki dla uczniów i nauczycieli, którzy zechcą zorganizować swoje wycieczki. Ponadto stworzymy mapę miejsc w Europie, które są istotne pod względem architektonicznym, oraz powiązane z nimi arkusze wprowadzające z matematyki. Opracujemy również e-booki z tematycznymi opowieściami o wybranych miejscach. Wszystkie materiały będą dostępne za darmo. Dzieląc się nimi, chcemy pokazać STEM jako coś fascynującego do odkrycia oraz zamienić naukę w przygodę.

Nauczyciele, rodzice i uczniowie będą testować materiały. Nasi partnerzy wezmą pod uwagę ich opinie, rady i rekomendacje oraz wzbogacą i udoskonalą materiały, aby lepiej odpowiadały one potrzebom zainteresowanych stron.

Sprawdzaj blog projektu i śledź media społecznościowe partnerów, aby być na bieżąco z naszymi zasobami!

Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

Kod projektu: 2022-1-FR01-KA220-SCH-000090275

Scroll to Top