ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ

Το έργο θα παράγει αποτελέσματα διαθέσιμα στις 5 γλώσσες της εταιρικής σχέσης (EN, FR, IT, GR, PL).

ΣΤΟΧΟΣ:
Στόχος μας είναι να αυξήσουμε το ενδιαφέρον και το κίνητρο για τα μαθηματικά στους νέους μαθητές μέσω παιδαγωγικών ξεναγήσεων, χρησιμοποιώντας την αρχιτεκτονική για να υπογραμμίσουμε τις συνδέσεις μεταξύ των επιστημών και της καθημερινής ζωής.

Παιδαγωγικό πλαίσιο

Αυτή είναι η βάση γνώσεων που θα δημιουργήσει η συνεργασία εταίρων καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου. Το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα είναι η παραγωγή μιας μεθοδολογίας και πόρων για εκπαιδευτικούς και οικογένειες.

Κατά τη διάρκεια του έργου, θα δημιουργήσουμε 3 παιδαγωγικούς οδηγούς:

Αυτός ο οδηγός θα παρουσιάσει γενικά θέματα όπως οι διεπιστημονικές μέθοδοι και η παιχνιδοποίηση στα μαθηματικά με την ανταλλαγή καλών πρακτικών και ήδη εφαρμοσμένων παραδειγμάτων.


Το έγγραφο θα εξηγήσει βήμα προς βήμα πώς δημιουργήσαμε τις παιδαγωγικές περιηγήσεις. Η ιδέα είναι να δοθεί σε εκπαιδευτικούς και μαθητές η δυνατότητα να συλλάβουν και να αναπτύξουν τις δικές τους παιδαγωγικές περιηγήσεις.

3. Παιδαγωγικός οδηγός μαθηματικών ξεναγήσεων

Ο οδηγός θα περιλαμβάνει όλο το απαραίτητο περιεχόμενο για παιδαγωγικές ξεναγήσεις.

Καινοτόμα εργαλεία μάθησης

Για να πετύχουμε τον στόχο του έργου μας, θα θέλαμε να μοιραστούμε έναν συνδυασμό πρακτικού εκπαιδευτικού υλικού. Αυτοί οι πόροι θα βοηθήσουν τους δασκάλους και τους εκπαιδευτικούς να εφαρμόσουν την ιδέα της διδασκαλίας των μαθηματικών μέσω της αρχιτεκτονικής. Αυτά τα εργαλεία έχουν σκοπό να αυξήσουν το ενδιαφέρον των μαθητών για το STEM και να κάνουν τους μαθητές ενεργούς συμμετέχοντες στη μαθησιακή διαδικασία.

Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε τα ακόλουθα υλικά:

1. Παιδαγωγικές περιηγήσεις σε ευρωπαϊκές πόλεις και κωμοπόλεις

Κάθε ξενάγηση θα περιέχει ένα ή περισσότερα μαθηματικά θέματα. Θα οργανωθεί γύρω από επιλεγμένα μέρη που σχετίζονται με τον ευρωπαϊκό πολιτισμό και θα διαμορφωθεί παρόμοια με τις συνηθισμένες περιηγήσεις στα αξιοθέατα.

2. Ηλεκτρονικά Βιβλία


Θα δημιουργήσουμε 15 ηλεκτρονικά βιβλία που θα περιέχουν ιστορίες βασισμένες σε επιλεγμένα μέρη και μαθηματικές περιηγήσεις γύρω τους.

3. Χάρτης της Ευρώπης


Ο χάρτης θα εντοπίσει 30 τοποθεσίες (πόλεις, κωμοπόλεις και μνημεία) με αρχιτεκτονική σημασία. Οι θέσεις θα συνδέονται με μαθηματικά εισαγωγικά φύλλα.

Όλα τα εργαλεία μάθησης θα δοκιμαστούν και θα εγκριθούν από καθηγητές και μαθητές. Στη συνέχεια, θα μοιραστούμε τους πόρους δωρεάν με όποιον θέλει να συμβάλει στη βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των νέων στους τομείς των μαθηματικών και του STEM.

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις.

Κωδικός έργου: 2022-1-FR01-KA220-SCH-000090275

Scroll to Top