ΣΧΕΤΙΚΑ

Project Duration: 01/12/22 – 31/05/2025

Η συνάφεια των θεμάτων STEM είναι αναμφισβήτητα σημαντική. Η επιστήμη, η τεχνολογία και η μηχανική βρίσκονται παντού γύρω μας, επομένως είναι δύσκολο να κατανοήσουμε τον σύγχρονο κόσμο χωρίς αυτές. Ωστόσο, οι έρευνες και οι μελέτες (όπως το PISA του ΟΟΣΑ) δείχνουν ότι οι επιδόσεις στα μαθηματικά και τις θετικές επιστήμες δεν φτάνουν σε αποδεκτά επίπεδα στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Οι δημοφιλείς μέθοδοι και προσεγγίσεις διδασκαλίας δεν είναι τόσο αποτελεσματικές όσο θα έπρεπε. Τα θέματα που περιλαμβάνουν την καταμέτρηση θεωρούνται εξαιρετικά δύσκολα και αφηρημένα. Θέλουμε να αλλάξουμε την εικόνα τους αναδεικνύοντας τις πρακτικές πτυχές και εφαρμόζοντας μεμονωμένες προσεγγίσεις στη μάθηση.

 

Προτείνοντας παιδαγωγικές περιηγήσεις και ψηφιακούς οδηγούς, το VisitMath στοχεύει να κάνει τους μαθητές να σκεφτούν διαφορετικά για το πώς τα μαθηματικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην καθημερινή ζωή. Μαθαίνοντας για την αρχιτεκτονική, οι μαθητές θα γνωρίσουν ότι η επιστήμη είναι το κλειδί για την κατανόηση του τρόπου κατασκευής του κόσμου. Έτσι, οι μαθηματικές έννοιες θα γίνουν λιγότερο αφηρημένες γι’ αυτούς.

Είναι απαραίτητο για τους σπουδαστές με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες, πολλοί από τους οποίους αγωνίζονται να μάθουν για επιστημονικές ιδέες χωρίς να δουν τις πρακτικές πτυχές τους. Το να δείχνεις την επιστήμη ως φυσιολογικό μέρος του περιβάλλοντος βοηθά στην καταπολέμηση του άγχους για τα μαθηματικά.

Είναι επίσης μια ευκαιρία να συνδυαστεί το STEM με τον πολιτισμό και την τέχνη, θέματα που πολλοί αντιλαμβάνονται ως πιο ενδιαφέροντα και ευκολότερα στην εκμάθηση. Χάρη σε αυτό, μπορούμε να απευθυνθούμε σε μαθητές με πολλαπλή νοημοσύνη, ενδιαφέροντα και χόμπι.

Στο πλαίσιο του έργου, θα προετοιμάσουμε ξεναγήσεις σε ευρωπαϊκές πόλεις καθώς και οδηγούς για μαθητές και καθηγητές που θέλουν να δημιουργήσουν τις περιηγήσεις τους. Επιπλέον, θα δημιουργήσουμε έναν χάρτη με τοποθεσίες αρχιτεκτονικής σημασίας στην Ευρώπη που θα συνδέεται με τα μαθηματικά εισαγωγικά φύλλα και θα αναπτύξουμε ηλεκτρονικά βιβλία με θεματικές ιστορίες για επιλεγμένα μέρη. Όλα τα υλικά θα είναι διαθέσιμα δωρεάν. Μοιράζοντάς τα, θέλουμε να δείξουμε το STEM ως κάτι συναρπαστικό για ανακάλυψη και μετατροπή της μάθησης σε περιπέτεια.

Δάσκαλοι, γονείς και μαθητές θα δοκιμάσουν το υλικό. Η συνεργασία θα λάβει υπόψη τα σχόλια, τις συμβουλές και τις συστάσεις τους και θα εμπλουτίσει και θα βελτιώσει το υλικό για να καλύψει καλύτερα τις ανάγκες των ενδιαφερομένων

Ελέγξτε το ιστολόγιο του έργου και ακολουθήστε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης των συνεργατών για να μείνετε ενημερωμένοι για τους πόρους μας!

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις.

Κωδικός έργου: 2022-1-FR01-KA220-SCH-000090275

Scroll to Top